Instructors 2

User Avatar

Juni Purnamasari ,Ns.,M.Kep.

Dosen Keperawatan Anak
User Avatar

M. Luthfi Adillah, Ns.,M.Kep.

Dosen Etika Keperawatan & KMB
User Avatar

M. Nurisko Nugroho ,S.Pd.

WADIR 2 - Bidang Keuangan & SDM
User Avatar

Tioma Naibaho., Ns.,M.Kep, WOC(ET)N

Dosen Keperawatan Medikal Bedah
User Avatar

Marina Ruran., Ns.,M.Kep, WOC(ET)N

Dosen Keperawatan Medikal Bedah
User Avatar

T. Widya Naralia, Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.K.

Dosen Keperawatan Komunitas
User Avatar

Fazar Az Zahara Wany, Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.MB

Dosen Keperawatan Medikal Bedah
User Avatar

Ayuni Rizka Utami Ns.,M.Kep

Dosen Keperawatan Anak
User Avatar

Khumaidi , Ns. M.Kep., Sp.KMB

Dosen Keperawatan Medikal Bedah

X